Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Tidplan för renoveringen

För att underlätta för våra hyresgäster och för att evakueringen ska fungera smidigt så kommer renoveringen att ske hus för hus. Vi planerar att påbörja renoveringen av det första huset i april 2020.  

I första skedet fram till våren 2021 planeras tre hus om totalt cirka 40 lägenheter att renoveras. Varje hus beräknas ta cirka sex månader. Renoveringen av samtliga hus som ska renoveras på Mariehem beräknas ta fyra år. Du kommer att få mer information om de datum som gäller för just din lägenhet så att du hinner förbereda dig inför evakuering.

När påverkas just din lägenhet av renoveringen?

Tidplanen är preliminär och inte fastställd. Vilket hus som kommer vara näst på tur kommer vi att meddela under hösten/vintern 2020.

Renoveringen kommer att märkas i området

Under renoveringen kommer vi att sätta upp avspärrningar för de delar som inte får beträdas av hyresgäster eller obehöriga. Det kommer att stå byggbodar och containrar på innergården. Det kommer även vara hantverkare som rör sig i och runt huset dagtid. Renoveringen kommer alltså bli märkbar även för hyresgäster som inte bor i huset som renoveras.